Dovhjort

Jaga i Paris

 

En pärla på den sörmländska landsbygden. Paris ligger i Husby-Oppunda 2,3 mil väster om Nyköping.

DOVHJORT

Dovhjortsjakten startar 1 september. Den bedrivs som vak-och smygjakt.

Vi begränsar oss till max 4 personer per tillfälle. Tillgången på dovhjort är mycket god i området.

 

Samtliga bilder är från jaktmarkerna

Vill du veta mer om jakt i Paris?

Kontakta Håkan Lövkvist 070 - 865 31 55

E-post: hakan.lovkvist@telia.com