Fågel

Jaga i Paris

 

En pärla på den sörmländska landsbygden. Paris ligger i Husby-Oppunda 2,3 mil väster om Nyköping.

FÅGEL

Vi har möjlighet att jaga fågel både i våtmarken och på fälten. Vi jagar gås, änder, duva och svartfågel.

Samtliga bilder är från jaktmarkerna

Vill du veta mer om jakt i Paris?

Kontakta Håkan Lövkvist 070 - 865 31 55

E-post: hakan.lovkvist@telia.com